Εγγραφή για το εικαστικό κόσμημα

50,00 

Με την εγγραφή σας παίρνετε δώρο την ταυτότητα μαθήτριας της Σχολής μας για εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης των απαραίτητων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή των κοσμημάτων σας!

Περιγραφή

Η εγγραφή μέλους της Σχολής “ΕΥΗΛΑΤΟΝ” είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να ενταχτείτε στους μαθητές της σχολής και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, που γίνονται σε αυτή. Με την εγγραφή σας παίρνετε δώρο την ταυτότητα μαθήτριας της Σχολής μας για εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης των απαραίτητων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή των κοσμημάτων σας!

Όροι Σχολής:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΕΥΗΛΑΤΟΝ»

Τμήματα 2-3 ατόμων

 • Η Σχολή παραδίδει μαθήματα δύο-τριών ατόμων στο κάθε τμήμα.
 • Η Σχολή παρέχει εργαλεία και υλικά, που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του κοσμήματος, που γίνεται στο κάθε μάθημα και το κόσμημα ανήκει στον μαθητή.
 • Τα κοσμήματα, που γίνονται στα μαθήματα, είναι σχέδια της κας Αγγελικής Βλάχου και είναι ελεύθερα για εκμετάλευση από τις μαθήτριες, εφόσον δεν τα οικιοποιούνται σαν δικά τους και αυστηρά σε τιμές, που ορίζει η Σχολή.
 • Τα μαθήματα είναι δύο διδακτικών ωρών (45 λεπτών/ διδακτική ώρα) με ένα τέταρτο διάλλειμα και ένα τέταρτο για τακτοποίηση του πάγκου.
 • Η εγγραφή δίδεται μόνο μια φορά. Τα δίδακτρα προκαταβάλονται κάθε αρχή του μήνα και αφορούν σε τέσσερα δίωρα μαθήματα/μήνα για τα κοσμήματα σύγχρονης αργυροχοΐας και 2 δίωρα για τα μαθήματα του μακραμέ.
 • Εάν κάποιος δεν μπορέσει να κάνει μέσα στον μήνα τα τέσσερα μαθήματα δεν τα χάνει αλλά τα αναπληρώνουμε μέσα στον ίδιο μήνα, κάποια άλλη μέρα ή στον επόμενο μήνα, εφόσον συνεχίζει τα μαθήματα και έχει πληρώσει για τον επόμενο μήνα (δηλ. έχει κοπεί απόδειξη, που να δικαιολογεί την παροχή μαθημάτων στον μήνα που θα τα αναπληρώσει). Στην περίπτωση, που δεν συνεχίσει δυστυχώς τα χάνει. Είναι καθαρά λογιστικό το θέμα για πιθανό έλεγχο από την Εφορία.
 • Οι μαθητές μπορούν να κρατούν σημειώσεις στα μαθήματα για να τα θυμούνται αλλά απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο.
 • Οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλα τα μαθήματα της Σχολής και μπορούν να σταματήσουν όποτε αυτοί θέλουν, αλλά με προειδοποίηση τουλάχιστον ενός μήνα. Επίσης, δεν μπορούν να κάνουν επιλογές μαθημάτων αλλά πρέπει να ακολουθούν την σειρά που ορίζεται από την διδακτέα ύλη.
 • Εάν δεν μπορούν για κάποιο σοβαρό λόγο να έρθουν στο μάθημα είναι απαραίτητη η ειδοποίηση το λιγότερο μιας μέρας.
 • Οι μαθητές της Σχολής δεν μπορούν να διδάξουν την ίδια διδακτέα ύλη των μαθημάτων χωρίς την έγγραφη άδεια της Κας Βλάχου Αγγελικής. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων είναι πνευματική ιδιοκτησία της Κας Βλάχου και κατοχυρωμένη νομικώς.
 • Δίδεται βεβαίωση σπουδών-πτυχίο μόνο σε όσους τελειώνουν όλη την διδακτέα ύλη των μαθημάτων και μπορούν με αυτή να επιδοτηθούν από κρατικές επιχορηγήσεις στην περίπτωση, που ανοίξουν επιχείρηση με αυτή την δραστηριότητα. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δίδεται βεβαίωση σπουδών.