Μακραμέ

Μακραμέ

Τα σεμινάρια του μακραμέ είναι δύο ειδών.

  1. Σεμινάρια 4-8 ατόμων.  Μαθαίνετε στο κάθε δίωρο μάθημα 1 νέα πλέξη. Κάνετε 4 μαθήματα το μήνα και μαθαίνετε 4 διαφορετικές πλέξεις.  Κόστος:  50 ευρώ το μήνα (4 δίωρων μαθημάτων )
  2. Ιδιαίτερα σεμινάρια 1-2 ατόμων.  Μαθαίνετε στο κάθε δίωρο μάθημα 2 νέες πλέξεις.  Κόστος: 50 ευρώ το μήνα (2 δίωρα μάθηματα).

Τα υλικά παρέχονται από τη Σχολή μόνο στο πρώτο μάθημα.

Μπορείτε να διδαχτείτε έως 40 διαφορετικά κοσμήματα με πολλές και διαφορετικές πλέξεις του μακραμέ. Κάνετε όσους μήνες θέλετε.

Υπάρχουν πρωινά και απογευματινά τμήματα.