Μακραμέ

Μακραμέ

Ιδιαίτερα σεμινάρια 1-2 ατόμων.  Μαθαίνετε στο κάθε δίωρο μάθημα 2 νέες πλέξεις ή ένα σύνθετο κόσμημα.

Κόστος: 50 ευρώ το μήνα, εάν δεν παρέχει η σχολή υλικά για τα μαθήματα, τα οποία είναι  2 δίωρα το μήνα. Ενώ εάν ο μαθητής θέλει να χρησιμοποιεί τα υλικά της σχολής πληρώνει 65 ευρώ το μήνα.

Τα υλικά παρέχονται από τη Σχολή μόνο στο πρώτο μάθημα εάν ο μαθητής δεν έχει δικά του.